Minecraft Java Edition Mojang Key

750,000.00 650,000.00

Để đổi key game của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Tạo một tài khoản tại http://account.mojang.com hoặc nếu bạn có tài khoản, chỉ cần đăng nhập.
2. Chọn “REDEEM” và nhập key game Minecraft chúng tôi gửi.
3. Đặt tên tài khoản Minecraft của bạn.
4. Tải game.

Mã: MG001911 Danh mục: Từ khóa: