Nạp Ví Qua Thẻ Cào

  • Nạp tối thiểu 10,000đ
  • Hệ thống nạp thẻ cào tự động, xử lí thẻ cào sau 5s-30s .
  • Spam thẻ sai quá 5 lần liên tục bị Block vĩnh viễn .
  • Phí nạp tiền qua thẻ cào từ 10-20% tùy theo bên đối tác cung cấp. Tức là khi bạn nạp 100K sẽ nhận được 80 - 90k trong tài khoản
  • Vui lòng chọn đúng mệnh giá , sai mệnh giá bị trừ 50% ( Phí phạt do bên gạch thẻ, không phải hệ thống phạt )
  • Xem lịch sử thẻ cào đã nạp Tại đây
Thông tin nạp thẻ cào