Steam Wallet giá rẻ dùng để mua các trò chơi, bản mở rộng, item trong game và các sản phẩm khác có sẵn trên Steam Store mà không cần phải nhập thông tin thanh toán mỗi lần mua sắm. Steam Wallet cũng cho phép người dùng chuyển tiền tới Steam Wallet của bạn bè và người thân để mua sắm trên Steam Store.

Hot
50.000
145.000
275.000
550.000
Hết hàng
1.160.000
Hết hàng
2.320.000