Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 1
Xác thực hai yếu tố (viết tắt là 2FA) là một cách tốt để thêm một lớp bảo mật bổ sung vào tài khoản Discord của bạn để đảm bảo rằng chỉ bạn mới có khả năng đăng nhập.

Khi mua Discord Nitro, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Backup Code, đây là hướng dẫn bật xác thực 2 yếu tố (2FA) để lấy Backup code Discord

QUY TRÌNH THIẾT LẬP

Bắt đầu bằng cách nhấp vào hình bánh răng ở tên người dùng và hình đại diện của bạn.

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 2

Nhấn vào “Tài khoản của tôi” (My Account), phần này sẽ cung cấp Xác thực hai yếu tố ngay bên dưới thông tin tên người dùng / hình đại diện / email của bạn.

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 3

Khi bạn nhấp vào Enable, bạn sẽ thấy một lời nhắc 3 bước mới bật lên. Để bắt đầu quy trình 2FA, bạn cần tải xuống app Google Authenticator trên điện thoại của bạn.

Google Authenticator

Nếu đang sử dụng Google Authenticator, bạn sẽ được nhắc chọn phương thức nhập của mình,  quét mã vạch hoặc  nhập khóa được cung cấp:

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 4

Sử dụng máy quét QR của Google Authenticator trên mã QR được cung cấp trong Discord của bạn:

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 5

Sau khi quét xong, bạn sẽ có mã xác minh gồm 6 chữ số, thay đổi mỗi 60s, bạn nhập mã vào ô phía dưới để hoàn tất bật 2FA

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 6

Khi bạn đã bật 2FA thành công, bạn sẽ có một hộp nhỏ lạ mắt bật lên với một số đề xuất để giúp đảm bảo bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như mất điện thoại

Cách cài xác thực hai yếu tố (2FA) và lấy Backup Code Discord 7

Đảm bảo cũng tải xuống Backup Code (mã dự phòng) của bạn. Giữ chúng an toàn.

Trả lời