Bethesda Softworks có nhiều dòng game nổi tiếng như Fallout, Doom, The Elder Scroll.